Địa chỉ: Bình Phước Giá 500triệu
Diện tích: 200m2 Hình thức:

Danh mục: