Địa chỉ: Bình Phước Giá 1 tỷ 2 
Diện tích: 801,5m2 Hình thức:

Danh mục: