Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1,7 tỷ có thương lượng 
Diện tích: 618m Hình thức:

Danh mục: