Địa chỉ: Giá 260 trieu
Diện tích: 5x 45, Tc 60 Hình thức:

Danh mục: