Địa chỉ: Hòa Bình Giá 850 triệu thương lượng nhẹ
Diện tích: 95m Hình thức:

Danh mục: