Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 32,5 triệu/m2
Diện tích: 7,5m x 30m Hình thức:

Danh mục: