Địa chỉ: Chính ch khu phố An Du Đông 1thị trấn Cửu Tùng ,Vĩnh Linh ,Quảng Trị Giá 400/m
Diện tích: 672m2 Hình thức:

Danh mục: