Địa chỉ: Gia Lai Giá 1.050.000tr.
Diện tích: 400m2 Hình thức:

Danh mục: