Địa chỉ: Hòa Bình Giá 1tỷ350
Diện tích: 95,17 m2 Hình thức:

Danh mục: