Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 70 triệu / xào.
Diện tích: 3 ha Hình thức:

Danh mục: