Địa chỉ: Gia Lai Giá 25tr/m
Diện tích: 9666m2 Hình thức:

Danh mục: