Địa chỉ: ĐÔNG LAI TÂN LẠC , HÒA BÌNH. Giá 3 tỷ 7
Diện tích: 7400m2 Hình thức:

Danh mục: