Địa chỉ: THẠCH LONG - THẠCH THÀNH - THANH HÓA Giá 1 .1 tỷ
Diện tích: 962m2 Hình thức:

Danh mục: