Địa chỉ: TDP 8-TT PHƯỚC AN-KRONG PẮK-ĐĂK LĂK Giá 890 triệu bớt lộc cho khách thiện ch
Diện tích: 6m X 31m Hình thức:

Danh mục: