Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỷ 950 tr
Diện tích: 3200M2 Hình thức:

Danh mục: