Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 160tr/sào
Diện tích: 2,5ha Hình thức:

Danh mục: