Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 920triệu có thương lượng
Diện tích: 195m2 Hình thức:

Danh mục: