Địa chỉ: Thái Giá 850tr
Diện tích: 140m Hình thức:

Danh mục: