Địa chỉ: Đăk Lăk Giá 1 tỉ 600 triệu
Diện tích: 898m2 Hình thức:

Danh mục: