Địa chỉ: Phú Thọ Giá 1ty7xx có thương lượng
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: