Địa chỉ: Phú Thọ Giá 1 tỉ 200 triệu
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: