Địa chỉ: Giá 12,5 tỉ có thương lượng
Diện tích: 12199m2 Hình thức:

Danh mục: