Địa chỉ: An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 HCM Giá 12 tỷ 5
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: