Địa chỉ: Hà Nội Giá 30 tỷ
Diện tích: 120m2 Hình thức:

Danh mục: