Địa chỉ: Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Giá 3.3 tỷ
Diện tích: 127m2 Hình thức:

Danh mục: