Địa chỉ: Tân Lập, Đak Ru, Đắc Nông Giá 7 tỷ 2
Diện tích: 3.1ha Hình thức:

Danh mục: