Địa chỉ: xã Nhật tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam Giá 27 tr/m2
Diện tích: 95.2m2 Hình thức:

Danh mục: