Địa chỉ: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa. Giá
Diện tích: 94m2. (Ngang 8m) Hình thức:

Danh mục: