Địa chỉ: thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận Giá 3.5 tỷ
Diện tích: 13,058m2 Hình thức: