Địa chỉ: Cam Lâm, Khánh Hòa. Giá 1 tỷ xxx, (500k/m2)
Diện tích: 3078m2, Hình thức:

Danh mục: