Địa chỉ: Phạm văn sáng, Hóc Môn. TPHCM Giá 130 tỷ
Diện tích: 3200m2 Hình thức: