Địa chỉ: Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: