Địa chỉ: động Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Giá 600tr
Diện tích: 2500m2 Hình thức:

Danh mục: