Địa chỉ: Bình Phước Giá 820 TRIỆU
Diện tích: 250m2 Hình thức:

Danh mục: