Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 7ty ( thương lượng coffe) 
Diện tích: 183m2 Hình thức:

Danh mục: