Địa chỉ: Trung Tâm Quận 1 Giá 52 Tỷ, thương lượng ít
Diện tích: 172m2 Hình thức:

Danh mục: