Địa chỉ: Thôn Hậu Thượng xã Hồng Bạch Huyện Đông Hưng Giá 7xx
Diện tích: 132m2 Hình thức:

Danh mục: