Địa chỉ: đường số 7 Tân Sinh, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa Giá
Diện tích: 393m2(9x40m) Hình thức:

Danh mục: