Địa chỉ: Bùi Bồng- Dương Quang- Mỹ Hào Giá 8.5 Triệu/m2
Diện tích: 257m Hình thức:

Danh mục: