Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 20 tr / tháng
Diện tích: 4m3 x 12 Hình thức:

Danh mục: