Địa chỉ: 26 Huy Du, Sơn Trà, Đà Nẵng. Giá 9,5-10 triệu/ tháng 
Diện tích: 65-70 m2 Hình thức:

Danh mục: