Địa chỉ: 280 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Giá 100 triệu/ tháng.
Diện tích: 75m2. Hình thức:

Danh mục: