Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1.x tỷ /1 hecta
Diện tích: 30.000m2 Hình thức:

Danh mục: