Địa chỉ: Sầm Sơn, Thanh Hóa. Giá 1 TỶ 3xx tr
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: