Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 2ty4 có thương lượng.
Diện tích: 129,5m2 Hình thức:

Danh mục: