Địa chỉ: Xã Bình lợi, Bình Chánh, Long An. Giá 2.1 tỷ
Diện tích: 700m2 Hình thức:

Danh mục: