Địa chỉ: phố Nguyễn Huệ TP Chí Linh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: