Địa chỉ: xã Bắc Hải Tiền Hải, Thái Bình Giá 850 Triệu
Diện tích: 124.9 m2 Hình thức:

Danh mục: