Địa chỉ: Buôn Sek Điết, Xã Đlê Yang, Ea H leo, Đắk Lắk Giá hơn 2 ha
Diện tích: 1.8 tỷ Hình thức:

Danh mục: