Địa chỉ: Đak Lak Giá 810 triệu
Diện tích: 7600m2  Hình thức:

Danh mục: